5086/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5086/QĐ-UBND
Thu hồi đất do UBND thị trấn Triệu Sơn quản lý tại thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn và giao đất cho UBND huyện Triệu Sơn đầu tư hạ tầng, thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Khu xen cư phố Giắt
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5086.signed.pdf
 Trở về trang trước