43/2006/NQ-HĐND43
Chi tiết văn bản
43/2006/NQ-HĐND
Điều chỉnh giá đất ở và giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu kinh tế tổng hợp Nghi Sơn
Ngày ban hành 28/07/2006
Người ký Phạm Văn Tích
Chức vụ
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm NQ43H§ND.doc
 Trở về trang trước