3611/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3611/QĐ-UBND
Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019
Ngày ban hành 11/09/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3611.signed.pdf
 Trở về trang trước