4513/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
4513/UBND-THKH
Giao tham mưu chủ trương đầu tư dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý giảng dạy và học tập tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT917755597-4-20211617688877458_(trangnt)(07.04.2021_14h23p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước