2211/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2211/UBND-VX
Hướng dẫn, giám sát thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH SAKURAI Việt Nam
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT112916107-2-20211613724515680_(chiennv)(22.02.2021_07h51p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước