209/KH-UBND
Chi tiết văn bản
209/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016 - 2020” trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành 02/10/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT400302905-10-20201601543009905_(quyennd)(01.10.2020_16h41p16)_signed.pdf
 Trở về trang trước