463/UBND-TD
Chi tiết văn bản
463/UBND-TD
Trả lời ông Lê Văn Tài ở số nhà 297, tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c463_signed.pdf
 Trở về trang trước