41/GP-UBND
Chi tiết văn bản
41/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Hoàng Sơn
Ngày ban hành 10/03/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp41.signed.pdf
 Trở về trang trước