10570/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10570/UBND-THKH
Giao tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn phân loại, đánh giá hợp tác xã
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10570.signed.pdf
 Trở về trang trước