3311/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3311/QĐ-UBND
Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Trung Việt tại xã Khuyến Nông, huyện Triệu Sơn của Công ty cổ phần Trung Việt
Ngày ban hành 15/09/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT675343013-9-20231694051403572hoangth12.09.2023_11h23p00_thinv_15-09-2023-16-02-25_signed.pdf
 Trở về trang trước