1620/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1620/QĐ-UBND
Phê duyệt trữ lượng khoáng đất làm vật liệu san lấp trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT720321056-5-20221652156690685_(giangld)(12.05.2022_13h59p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước