6587/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
6587/UBND-KTTC
Tham mưu giải quyết đề nghị của UBND huyện Như Thanh về việc bổ sung danh mục và ủy quyền phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT23665990-5-20221652255975468_(hoangmc)(12.05.2022_13h47p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước