1639/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1639/UBND-CN
Giao hướng dẫn và thẩm định hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1639.signed.pdf
 Trở về trang trước