48/2022/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
48/2022/QĐ-UBND
Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm.
Ngày ban hành 29/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT216127477-9-20221664335459605_thinv_29-09-2022-08-20-08_signed.pdf
 Trở về trang trước