5632/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5632/UBND-NN
Tập trung nguồn lực để thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT823381538-4-20211619474010709_(tungct)(29.04.2021_11h14p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước