5082/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5082/QĐ-UBND
Giao chỉ tiêu tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2019
Ngày ban hành 29/11/2019
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5082.signed.pdf
 Trở về trang trước