632/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
632/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án xử lý cấp bách sạt lở đê hữu sông Chu đoạn K24+550÷K25+300, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT849513076-2-20211613664898016_giangld_22-02-2021-10-49-45_signed.pdf
 Trở về trang trước