3681/UBND-NN
Chi tiết văn bản
3681/UBND-NN
Hoàn thiện lại hồ sơ phục vụ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Khu đô thị mới Sao Mai tại xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn
Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c3681.signed.pdf
 Trở về trang trước