4451/UBND-NN
Chi tiết văn bản
4451/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Chỉ thị số 1611/CT-BNN-TCTL ngày 22/3/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT403923189-4-20211617614202580_(tungct)(06.04.2021_17h04p43)_signed.pdf
 Trở về trang trước