2891/UBND-VX
Chi tiết văn bản
2891/UBND-VX
Quy mô giường bệnh của Bệnh viện Mắt Quốc tế Lam Kinh
Ngày ban hành 14/03/2019
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2891_signed.pdf
 Trở về trang trước