1965/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
1965/UBND-THKH
Về việc giao triển khai thực hiện Công văn số 545/BLĐTBXH-TCGDNN ngày 05/02/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT612345785-2-20241707211521730_(trangnt)(07.02.2024_09h38p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước