611/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
611/UBND-KTTC
Giao triển khai Công văn số 7492/BTNMT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước.
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT709418280-1-20211610444967845_(dinhquanghung)(13.01.2021_10h12p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước