2871/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
2871/UBND-THKH
Giải pháp đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch tạm thời cho thị trấn Mường Lát (trong thời gian đầu tư mới hệ thống cấp nước sạch thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát)
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2871_signed.pdf
 Trở về trang trước