13753/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13753/UBND-THKH
Chấn chỉnh công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT851357646-9-20231694682682839trangnt15.09.2023_16h57p41_tuandm_17-09-2023-08-12-42_signed.pdf
 Trở về trang trước