713/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
713/QĐ-UBND
Quyết định về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Sừu
Ngày ban hành 08/02/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT508372987-2-20241707292510012hieulv07.02.2024_16h15p45_thinv_07-02-2024-17-27-48_signed.pdf
 Trở về trang trước