33/TB-BTCD
Chi tiết văn bản
33/TB-BTCD
Thông báo phân công tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày ban hành 07/07/2020
Người ký Lê Bá Hòa
Chức vụ PTB
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm btd33_signed.PDF
 Trở về trang trước