13586/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13586/UBND-NN
Giao tham mưu thẩm định nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện rà soát, đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp và tình hình thực hiện Quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13586.signed.pdf
 Trở về trang trước