446/UBND-NN
Chi tiết văn bản
446/UBND-NN
Giao triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ
Ngày ban hành 10/01/2019
Người ký Lê Thanh Hải
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c446_signed.pdf
 Trở về trang trước