41/KH-UBND
Chi tiết văn bản
41/KH-UBND
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/02/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh41.signed.pdf
 Trở về trang trước