3977/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3977/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần may Tân Tiến Phát
Ngày ban hành 11/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT884939642-10-20211633676117992_thinv_09-10-2021-22-45-52_signed.pdf
 Trở về trang trước