98/GP-UBND
Chi tiết văn bản
98/GP-UBND
Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH Khai thác đá Đăng Khoa Phát
Ngày ban hành 21/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp98_signed.pdf
 Trở về trang trước