3988/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3988/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty cổ phần Giống cây trồng Thanh Hóa tại xã Minh dân, huyện Triệu Sơn để phục vụ dự án xây dựng Cửa hàng xăng dầu và khu thương mại dịch vụ tổng hợp
Ngày ban hành 02/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d3988.signed.pdf
 Trở về trang trước