9/GP-UBND
Chi tiết văn bản
9/GP-UBND
Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ Công ty TNHH Đá Thiên Phúc sang Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh DS để tiếp tục khai thác khoáng sản mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân
Ngày ban hành 17/01/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT425868428-1-20241705121478330_(giangld)(17.01.2024_15h33p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước