2099/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2099/QĐ-UBND
Chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Ngọc Lặc.
Ngày ban hành 16/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT518386833-6-20221655262995431_(giangld)(16.06.2022_09h13p19)_signed.pdf
 Trở về trang trước