57/KH-UBND
Chi tiết văn bản
57/KH-UBND
Đào tạo khởi sự kinh doanh và quản trị kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa năm 2021
Ngày ban hành 19/03/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT33901786-3-20211615979315526_thinv_19-03-2021-09-05-47_signed.pdf
 Trở về trang trước