13584/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13584/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Cẩm Thủy
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13584.signed.pdf
 Trở về trang trước