623/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
623/QĐ-UBND
Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án "Hỗ trợ y tế dựa vào công nghệ thông tin: Cung cấp trang thiết bị phòng đa phương tiện và phòng tin học sử dụng cho phương pháp học trực tuyến tại tỉnh Thanh Hóa" do Tổ chức Project BOM, Hàn Quốc viện trợ
Ngày ban hành 22/02/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT394832182-2-20211613881752867_thinv_21-02-2021-22-32-52_signed.pdf
 Trở về trang trước