16342/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16342/UBND-THKH
Tham mưu giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án kè bảo vệ bờ sông Yên và chống ngập úng khu vực thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT189347952-11-20201605691860584_(trangnt)(19.11.2020_19h17p21)_signed.pdf
 Trở về trang trước