3221/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3221/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 12/09/2023
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT241353448-9-20231694061145224thanhnv08.09.2023_16h59p31_tuandm_12-09-2023-10-59-29_signed.pdf
 Trở về trang trước