3995/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3995/QĐ-UBND
Phê duyệt giải quyết trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a
Ngày ban hành 12/10/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT881320506-10-20211633943813395_tungdt_11-10-2021-18-22-08_signed.pdf
 Trở về trang trước