74/GP-UBND
Chi tiết văn bản
74/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Cấp nước Sông Chu (địa chỉ tại Lô 8, 9 TM2, Khu công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) khai thác, sử dụng nước mặt
Ngày ban hành 07/06/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT719085655-6-20221654224608982_(giangld)(06.06.2022_16h45p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước