17525/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
17525/UBND-KTTC
Về việc triển khai thực hiện các nội dung tại Công văn số 12374/BTC-KBNN ngày 13/11/2023 của Bộ Tài chính.
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT472242406-11-20231700099330784_(hoangmc)(20.11.2023_09h14p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước