1616/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1616/UBND-VX
Triển khai Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, năm 2020
Ngày ban hành 14/02/2020
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1616.signed.pdf
 Trở về trang trước