51/GP-UBND
Chi tiết văn bản
51/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa địa chỉ tại Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của cơ sở “Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa” tại Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT392439006-5-20231684289609139_(giangld)(23.05.2023_11h20p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước