182/KH-UBND
Chi tiết văn bản
182/KH-UBND
Kế hoạch tham gia hoạt động Trình diễn, kêt snoois cung cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức tại tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/08/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm kh182.signed.pdf
 Trở về trang trước