4333/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4333/QĐ-UBND
Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 6, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 17/11/2023
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT791592222-11-20231700127039816hieulv17.11.2023_09h50p06_liemmx_17-11-2023-09-57-10_signed.pdf
 Trở về trang trước