18477/UBND-NN
Chi tiết văn bản
18477/UBND-NN
Giao thực hiện các thủ tục thẩm định, xét, công nhận xã Ái Thượng, huyện Bá Thước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Ngày ban hành 23/11/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT173274311-11-20211637565083010_(tungct)(22.11.2021_15h42p46)_signed.pdf
 Trở về trang trước