87/GP-UBND
Chi tiết văn bản
87/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty Cổ phần May Thanh Hóa, địa chỉ tại số 119 đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án Khu thương mại tổng hợp tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/07/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT526528918-7-20231689647513982_(giangld)(24.07.2023_11h34p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước