10874/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
10874/UBND-KTTC
Giao tham mưu văn bản tham gia ý kiến ý kiến về Phương án phân bổ sử dụng phí sử dụng đường bộ năm 2022 và cung cấp số liệu về đường bộ địa phương
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT408562955-7-20211627184333959_(chiennv)(26.07.2021_07h51p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước