5644/UBND-NN
Chi tiết văn bản
5644/UBND-NN
Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến về việc xin phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Ngày ban hành 29/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT518347877-4-20211619508242955_(tungct)(29.04.2021_13h54p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước